GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"mówić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mówić" po polsku

mówić

obrazek do "say" po polsku [2]“What did he say about the obrazek do "tell" po polsku obrazek do "speak" po polsku
czasownik
 1. say *****
  • powiedzieć (coś do kogoś), mówić, twierdzić, rzec
   What did you say? (Co powiedziałeś?)
   She said that she was busy. (Ona powiedziała, że jest zajęta.)
   He said goodbye to his friends and left. (On pożegnał się ze znajomymi i wyszedł.)
   She confirmed that what she was saying was true. (Ona zapewniała, że to, o czym mówi to prawda.)
   The boy says that the bike is his. (Chłopiec twierdzi, że rower jest jego.)
   link synonim: go
 2. tell *****
  • powiedzieć, mówić (coś komuś), informować [przechodni]
   I'll tell you what happened when we get home. (Powiem ci, co się stało, gdy dojdziemy do domu.)
   Why didn't you tell me? (Dlaczego mi nie powiedziałeś?)
   I told him not to come. (Powiedziałem mu, żeby nie przychodził.)
   zobacz także: describe, report, speak
 3. speak *****
  • mówić (rozmawiać z kimś) [nieprzechodni]
   I spoke to him last Friday. (Rozmawiałem z nim w ostatni piątek.)
   She hasn't spoken to Paul yet, but she will ask him about it. (Ona nie rozmawiała jeszcze z Paulem, ale ona go o to zapyta.)
   zobacz także: tell
  • mówić (wypowiadać słowa) [nieprzechodni]
   Could you speak more slowly, please? (Czy mógłbyś proszę mówić trochę wolniej?)
   I was so angry I couldn't speak. (Byłem tak zły że odebrało mi mowę.)
  • mówić (znać jakiś język, np. mówić po niemiecku) [przechodni]
   Do you speak Russian? (Czy mówisz po rosyjsku?)
  • mówić (wyrażać zdanie, opinię) [nieprzechodni]
   I think I speak for all of us, when I say this movie was awful. (Wydaje mi się, że wyrażam opinię wszystkich, mówiąc, że ten film był okropny.)
   Everyone should be able to speak their mind. (Każdy powinien móc wyrazić swoją opinię.)
 4. talk , *****
  • mówić, opowiadać [nieprzechodni]
   She talked about her childhood. (Ona opowiadała o swoim dzieciństwie.)
   My grandma often talks about her past. (Moja babcia często opowiada o swojej przeszłości.)
  • mówić, gadać (zdradzić lub rozgłosić tajemnicę) [nieprzechodni]
   Stop talking! They don't need to know about our problems. (Przestań gadać! Oni nie muszą wiedzieć o naszych problemach.)
   He promised me not to talk but I know him too well to believe it. (Obiecał mi, że nie wygada, ale znam go za dobrze, żeby w to uwierzyć.)
 5. read *****
  • głosić, mówić (np. o napisie na drzwiach) [przechodni]
   The inscription on the door reads "Biology class." (Napis na drzwiach głosi "Sala biologiczna.")
 6. maintain ****
  • twierdzić, mówić oficjalnie [przechodni]
   She maintains that she didn't even touch that chocolate. (Ona twierdzi, że nawet nie dotknęła tej czekolady.)
   I always maintain that something has to change. (Zawsze mówię, że coś musi się zmienić.)
 7. parley
 8. go , *****   potocznie [przechodni]
  Najczęściej używane w mowie zależnej, gdy cytujemy czyjąś wypowiedź ustną.
  link synonim: say
 9. parle
 1. be on about BrE potocznie
 1. do the talking potocznie
  • wyjaśniać, porozmawiać, mówić
   Let me do the talking, and everything will be cool, all right? (Ja będę mówił, a wszystko będzie na luzie, w porządku?)
   If we bump into anybody, let me do the talking. (Jeśli wpadniemy na kogoś pozwól mi mówić.)
obrazek do "tell somebody something" po polsku
czasownik
 1. tell somebody something *****  
  I told you that months ago! (Mówiłem ci o tym miesiące temu!)
  He told me a secret. (On powiedział mi sekret.)
phrasal verb
 1. get something out * , także: get out something ****  
  Do you want to get something out? (Czy chcesz coś powiedzieć?)
czasownik
 1. drawl
 1. say something to yourself

Powiązane zwroty — "mówić"

czasownik
kręcić (nie mówić prawdy) = hedge
krzyczeć (mówić coś bardzo głośno) = shout
zamawiać = order +2 znaczenia
przemawiać = address +1 znaczenie
zamierać (przestać mówić, hałasować) = fall silent
odmówić = negative , neg. (skrót) , neg (skrót) BrE +1 znaczenie
namówić = convince +2 znaczenia
paplać (szybko mówić) = twitter
wymawiać = pronounce +1 znaczenie
przestawać (mówić o czymś) = drop
chrypieć (mówić chrapliwie) = rasp
wysapać (mówić coś dysząc) = pant , także: pech ScoE dialekt
inne
phrasal verb
rzeczownik
mowa = speech +3 znaczenia
mówca = speaker +2 znaczenia
przemówienie = address +1 znaczenie
mównica = platform +2 znaczenia
warzywo (osoba, która nie może się ruszać, mówić z powodu uszkodzenia mózgu) = cabbage
przysłówek
łagodnie (mówić) = softly
oględnie (poruszać się, mówić) = cautiously
płynnie (np. mówić) = smoothly
sensownie (mówić) = reasonably +1 znaczenie
idiom
inne