Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"zapowiadać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapowiadać" po polsku

zapowiadać

THE FINE REPORT - Al Sharpton on a new Fine Report game show!
czasownik
 1. present British English ***** , host American English ****
  • zapowiadać (np. programy w TV) [przechodni]
   She always presents her TV program. (Ona zawsze zapowiada swój program w telewizji.)
   Can you present my performance? (Czy możesz zapowiedzieć mój występ?)
 2. announce ****
  • ogłaszać, zapowiadać, oznajmiać, anonsować [przechodni]
   Tom and Mary have finally announced their engagement. (Tom i Mary wreszcie ogłosili swoje zaręczyny.)
   The company president was pleased to announce that the merger had been a success. (Prezes firmy z satysfakcją ogłosił że fuzja okazała się sukcesem.)
 3. promise ****   [przechodni]
  He promised he will be back next fall. (On zapowiedział, że wróci tu następnej jesieni.)
  The sky promises good weather. (Niebo zapowiada dobrą pogodę.)
 4. spell **
  • zwiastować, zapowiadać [przechodni]
   The clouds spelled a storm. (Chmury zapowiadały burzę.)
   The music spelled something bad. (Muzyka zapowiadała coś złego.)
   These changes spell the end of the world as we know it. (Te zmiany zwiastują koniec świata, jaki znamy.)
 5. bode
 6. foreshadow
 7. presage
 8. portend
 9. prefigure
 10. shadow , ***
 11. betoken
 12. adumbrate
 13. foreshow
 14. preannounce
 15. prognosticate
 16. forebode
 17. forerun
 18. pretype
idiom
 1. set the scene
  • zapowiadać (tworzyć warunki do wydarzenia się czegoś)

"zapowiadać" — Słownik kolokacji angielskich

set the scene kolokacja
 1. set czasownik + scene rzeczownik = zapowiadać (tworzyć warunki do wydarzenia się czegoś)
  Zwykła kolokacja

  The scene is now set and the war can begin.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo