"opowieść" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opowieść" po polsku

opowieść

obrazek do "story" po polsku The story of the year is a can remember a story much obrazek do "account" po polsku obrazek do "tale" po polsku
rzeczownik
 1. story *****
  • opowieść, historia [policzalny]
   She has told me that story millions of times. (Ona opowiadała mi tę historię miliony razy.)
   He always has plenty of stories to tell. (On ma zawsze mnóstwo historii do opowiedzenia.)
   My mom used to read me this story. (Moja mama czytała mi tę opowieść.)
   This can't be a true story. (To nie może być prawdziwa historia.)
   zobacz także: legend, fable
 2. account ****
  • relacja, raport, sprawozdanie, opowieść [policzalny]
   I read an account of the murder in today's newspaper. (Czytałem raport z zabójstwa w dzisiejszej gazecie.)
   According to the witness's account, Jack is innocent. (Według relacji świadka, Jack jest niewinny.)
   His account from the job fair is very informative. (Jego sprawozdanie z targów pracy jest bardzo bogate w informacje.)
   link synonim: relation
   zobacz także: report
 3. tale ***
  • historyjka, bajka, opowieść [policzalny]
   When I was a child, my mother used to tell me tales before I was going to sleep. (Kiedy byłem dzieckiem, moja mama opowiadała mi bajki zanim szedłem spać.)
   Geoffrey Chaucer is the author of "The Canterbury Tales". (Geoffrey Chaucer jest autorem "Opowieści kanterberyjskich".)
 4. yarn
 5. rede

Powiązane zwroty — "opowieść"

czasownik
powiedzieć = say +1 znaczenie
opowiadać = talk +1 znaczenie
zachwycić (np. historia, opowieść) = charm , także: charme dawne użycie
kupić (np. na jakąś opowieść, zmyśloną historię) = buy
koloryzować (np. opowieść) = colour BrE , color AmE
opowiadać się = side +2 znaczenia
powieść się = score +2 znaczenia
iść (np. słowa piosenki, opowieść) = go
nie powieść się = fail +2 znaczenia
usnuć (np. opowieść) = spin
inne
rzeczownik
mit (starożytna opowieść) = myth
legenda (opowieść z motywami fantastyki lub cudowności) = legend
opowiadanie = storytelling +6 znaczeń
przypowieść = parable +1 znaczenie
idiom
przymiotnik
nieprawdopodobny (np. historia, opowieść) = unlikely
okropny (np. opowieść, eksperyment) = grisly
oklepany (np. żart, opowieść) = well-worn
phrasal verb
inne