Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"sprawozdanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprawozdanie" po polsku

sprawozdanie

obrazek do "report" po polsku obrazek do "account" po polsku Minutes of the General Council The minute referring to
rzeczownik
 1. report *****
  • raport, sprawozdanie [policzalny]
   After studying the data, we were able to finish our report. (Po przestudiowaniu danych, byliśmy w stanie dokończyć nasze sprawozdanie.)
   Can you try sending me another e-mail with the report attached? (Czy możesz mi wysłać jeszcze jednego maila z załączonym sprawozdaniem?)
   The report was concise and informative. (Raport był zwięzły i pełen informacji.)
   zobacz także: account
 2. account ****
  • relacja, raport, sprawozdanie, opowieść [policzalny]
   I read an account of the murder in today's newspaper. (Czytałem raport z zabójstwa w dzisiejszej gazecie.)
   According to the witness's account, Jack is innocent. (Według relacji świadka, Jack jest niewinny.)
   His account from the job fair is very informative. (Jego sprawozdanie z targów pracy jest bardzo bogate w informacje.)
   link synonim: relation
   zobacz także: report
 3. minutes *****
  • protokół, sprawozdanie, "minutki" (np. ze spotkania)
   I want the minutes from this meeting on my desk. (Chcę protokół z tego spotkania na moim biurku.)
   I will be taking minutes from this meeting. (Będę sporządzał sprawozdanie z tego spotkania.)
 4. coverage ***
  • relacja, sprawozdanie [niepoliczalny]
   CNN prepared the coverage of the presidential scandal. (CNN przygotowało relację ze skandalu prezydenckiego.)
   Do you think the BBC is objective in their coverage? (Sądzisz, że BBC jest obiektywne w ich sprawozdaniach?)
 5. tale ***
  • sprawozdanie, raport [niepoliczalny]
   I don't understand your tale. Draw up another one. (Nie rozumiem twojego raportu. Sporządź kolejny.)
   I have to hand the tale to my boss. (Muszę dać raport mojemu szefowi.)
   I need that tale by tomorrow - can you do this? (Potrzebuję tego sprawozdania do jutra - możesz to zrobić?)
 6. reporting **
  • reportaż, sprawozdanie [niepoliczalny]
   The reporting from the plane crash was horrifying. (Reportaż z katastrofy lotniczej był przerażający.)
   Her reporting on this conflict was as unbiased as possible. (Jej reportaż na temat tego konfliktu był tak bezstronny jak możliwe.)
 7. minute ***** , min. (skrót) **
  • sprawozdanie, protokół  BrE [tylko liczba mnoga]
   Who will take the minutes? (Kto sporządzi protokół?)
   He has made the detailed minutes. (On sporządził szczegółowe sprawozdanie.)
 8. commentary **
 9. relation ****
 10. dispatch * , także: despatch
 11. the proceedings
  • sprawozdanie, protokół oficjalnie
   The proceedings from the meeting will be available shortly. (Sprawozdanie ze spotkania będzie dostępne niebawem.)
 12. brief ***   [policzalny]
  I want this brief on my desk by the end of the day. (Chcę mieć to sprawozdanie u siebie na biurku do końca dnia.)
 13. debriefing
  • sprawozdanie, raport (po zakończeniu zadania lub misji)
 14. reportage
 15. debrief , także: de-brief
  • sprawozdanie (z misji lub zadania, zazwyczaj w formie ustnej)
 16. cahier
  • sprawozdanie, raport (z francuskiego)

Powiązane zwroty — "sprawozdanie"

rzeczownik
czasownik
przymiotnik
roczny (sprawozdanie) = year-end
sprawozdawczy = reporting +1 znaczenie
phrasal verb
inne