"komentarz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "komentarz" po polsku

komentarz

Bubble Comment
rzeczownik
 1. comment ****
  • komentarz, uwaga [policzalny lub niepoliczalny]
   I am not going to make a comment about what he said. (Nie mam zamiaru uczynić uwagi do tego, co on powiedział.)
   Most of the comment came from those people who hadn't read the work. (Większość komentarzy pochodziła od ludzi, którzy nie przeczytali dzieła.)
   She thinks of a comment her father once made. (Ona myśli o komentarzu, który kiedyś wypowiedział jej ojciec.)
 2. remark ***
  • spostrzeżenie, komentarz, uwaga, obserwacja (na temat czegoś) [policzalny]
   I would like to make a couple of personal remarks. (Chciałbym zrobić kilka osobistych uwag.)
   Next time, you should ignore his silly remarks. (Następnym razem powinieneś zignorować jego głupie komentarze.)
 3. commentary **
 4. narration
  • narracja, komentarz (np. w czasie filmu)
   Anyone can write voice-over narration to explain the thoughts of the character. (Każdy może napisać komentarz, żeby wyjaśnić myśli postaci.)
 5. refrain *
 6. annotation  
 7. epitaph  
 8. punditry
  • wypowiedź (eksperta), komentarz (specjalisty, krytyka)

Powiązane zwroty — "komentarz"

rzeczownik
czasownik
komentować = comment +2 znaczenia
wtrącić (np. komentarz, uwagę) = slip +1 znaczenie
dorzucać coś (np. komentarz, opinię) = chime in
inne
przymiotnik
obraźliwy (np. komentarz) = derogatory
zjadliwy (komentarz, krytycyzm) = barbed
kąśliwy (np. uwaga, komentarz) = biting
opryskliwy (komentarz) = snappy
wredny (np. komentarz, uwaga) = snarky
uszczypliwy (komentarz) = snide +1 znaczenie
zawstydzający (np. komentarz) = withering
napastliwy (np. komentarz) = quarrelsome
trafny (np. komentarz) = seasonable
phrasal verb
dorzucić coś (np. komentarz, uwagę) = sketch in
idiom
blisko (komentarz rzucony do osoby zgadującej) = you're getting warm

powered by  eTutor logo