"raport" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "raport" po polsku

raport

rzeczownik
 1. report *****
  • raport, sprawozdanie [COUNTABLE]
   After studying the data, we were able to finish our report. (Po przestudiowaniu danych, byliśmy w stanie dokończyć nasze sprawozdanie.)
   Can you try sending me another e-mail with the report attached? (Czy możesz mi wysłać jeszcze jednego maila z załączonym sprawozdaniem?)
   The report was concise and informative. (Raport był zwięzły i pełen informacji.)
   zobacz także: account
 2. account ****
  • relacja, raport, sprawozdanie, opowieść [COUNTABLE]
   I read an account of the murder in today's newspaper. (Czytałem raport z zabójstwa w dzisiejszej gazecie.)
   According to the witness's account, Jack is innocent. (Według relacji świadka, Jack jest niewinny.)
   His account from the job fair is very informative. (Jego sprawozdanie z targów pracy jest bardzo bogate w informacje.)
   link synonim: relation
   zobacz także: report
 3. tale ***
  • sprawozdanie, raport [UNCOUNTABLE]
   I don't understand your tale. Draw up another one. (Nie rozumiem twojego raportu. Sporządź kolejny.)
   I have to hand the tale to my boss. (Muszę dać raport mojemu szefowi.)
   I need that tale by tomorrow - can you do this? (Potrzebuję tego sprawozdania do jutra - możesz to zrobić?)
 4. return , *****   [COUNTABLE]
  I expect this matter to appear on the return. (Oczekuję, że ta sprawa pojawi się w raporcie.)
  When will I get the return? (Kiedy dostanę raport?)
 5. dispatch * , także: despatch
 6. assay
  • esej, raport (dokumentacja przebiegu badań)
 7. debriefing
 8. cahier

Powiązane zwroty — "raport"

phrasal verb
sporządzać (np. list, raport) = draw up
sporządzić (np. raport, artykuł) = write something up
inne
rzeczownik
przymiotnik
autorytatywny (np. raport, opinia) = authoritative
czasownik
przekazać osobom o wyższych kompetencjach (np. raport, wniosek, telefon) = escalate

powered by  eTutor logo