"return" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "return" po angielsku

return , *****

Return to HITRAN FACTS
czasownik
 1. wracać, powracać [nieprzechodni]
  There was no one home when he returned. (Nikogo nie było w domu, gdy on wrócił.)
  The dinner will be ready before you return. (Obiad będzie gotowy zanim wrócisz.)
  I returned to the shop and bought some flour. (Wróciłem do sklepu i kupiłem mąkę.)
 2. zwracać, odsyłać [przechodni]
  The letter was returned to the sender. (List został zwrócony do nadawcy.)
  My letter was returned, because I wrote the wrong address on the envelope. (Mój list został odesłany, ponieważ napisałem zły adres na kopercie.)
 3. odwzajemniać [przechodni]
  She did not return my feelings towards her. (Ona nie odwzajemniała moich uczuć względem niej.)
  She returned my kiss - I'm so happy! (Ona odwzajemniła mój pocałunek - jestem taki szczęśliwy!)
 4. odpowiadać (np. na wiadomość, pytanie) [przechodni]
  They did not return my contact request. (Oni nie odpowiedzieli na moją prośbę o kontakt.)
  Finally! They have returned my query. (Wreszcie! Odpowiedzieli na moje zapytanie.)
 5. odbijać (piłkę) [przechodni]
  He returned the ball to the other side of the pitch. (On odbił piłkę na drugą stronę boiska.)
  I'll throw you the ball - return it to me. (Rzucę ci piłkę - odbij ją do mnie.)
 6. głosować, wybierać  BrE [przechodni]
  They returned him as their leader. (Oni wybrali go na swojego przywódcę.)
  We returned him for our boss. (Wybraliśmy go na naszego szefa.)
 7. przynosić, generować (zyski) [przechodni]
  We expect this investment to return a profit. (Oczekujemy, że ta inwestycja przyniesie zyski.)
  This exchange should return a profit. (Ta wymiana powinna przynieść zyski.)
 8. nawracać [nieprzechodni]
  W języku angielskim, jeśli mówimy o nawrocie uczuć, to zazwyczaj powinniśmy używać zwrotu "come back" niż "return".
rzeczownik
 1. powrót [tylko liczba pojedyncza]
  We awaited your return. (Oczekiwaliśmy na twój powrót.)
  Her return was unexpected. (Jej powrót był nieoczekiwany.)
 2. zwrot, odesłanie [tylko liczba pojedyncza]
  I will get a tax return. (Dostanę zwrot podatku.)
  I sent her a letter but I got a return, because I made a mistake in the address. (Wysłałem jej list, ale dostałem zwrot, bo zrobiłem błąd w adresie.)
 3. nawrót [tylko liczba pojedyncza]
  He performed a quick return and drove back home. (On wykonał szybki nawrót i pojechał z powrotem do domu.)
  I thought I was healthy but there was a return of the disease. (Myślałem, że jestem zdrowy, ale nastąpił nawrót choroby.)
 4. dochód, zysk [policzalny lub niepoliczalny]
  the money you earn back from your investment
  I expect to make a return with this investment. (Oczekuję zysku po tej inwestycji.)
  What is your monthly return? (Jaki jest twój miesięczny zysk?)
  zobacz także: profit
 5. raport [policzalny]
  I expect this matter to appear on the return. (Oczekuję, że ta sprawa pojawi się w raporcie.)
  When will I get the return? (Kiedy dostanę raport?)
 6. głos w głosowaniu termin techniczny [policzalny]
  Your return matters as much as any other. (Twój głos ma tyle znaczenia, co każdy inny.)
  You can count on my return. (Możesz liczyć na mój głos.)
przymiotnik
 1. powrotny
  I want to catch my return train. (Chcę złapać mój pociąg powrotny.)
  Did you buy me a return ticket? (Czy kupiłeś mi bilet powrotny?)
Return Ticket Stock Photos & Return Ticket Stock Images - Alamy
rzeczownik
 1. bilet tam i z powrotem, bilet w dwie strony, bilet w obie strony
  How much is a return ticket to Poole? (Ile kosztuje bilet w obie strony do Poole?)
  Two returns to Manchester, please. (Poproszę dwa bilety w obie strony do Manchesteru.)
  przeciwieństwo: single ticket

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. powrócić do czegoś [nieprzechodni]
  After years of abstinence he returned to drinking. (Po latach abstynencji powrócił do picia.)
  Can we return to that topic later? (Czy możemy powrócić do tego tematu później?)

Powiązane zwroty — "return"

rzeczownik
przysłówek
czasownik
przymiotnik
inne
inne
kolokacje