"dochód" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dochód" po polsku

dochód

rzeczownik
 1. income ****
  • dochód (przychód minus koszty podatkowe) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   revenue
   It's an important source of income for him. (To jest dla niego ważne źródło dochodu.)
   Tourists are the main source of income for them. (Turyści są dla nich głównym źródłem dochodu.)
   His income is very low. (Jego dochód jest bardzo niski.)
   zobacz także: profit, revenue
 2. proceeds *
  • dochód, przychód, zysk, wpływy
   Sell the house and divide the proceeds. (Sprzedajcie dom i podzielcie dochód.)
   All the proceeds are going to Oxfam. (Wszystkie dochody trafiają do Oxfam.)
 3. return , *****
  • dochód, zysk [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   the money you earn back from your investment
   I expect to make a return with this investment. (Oczekuję zysku po tej inwestycji.)
   What is your monthly return? (Jaki jest twój miesięczny zysk?)
   zobacz także: profit
 4. takings
 5. earning

Powiązane zwroty — "dochód"

przymiotnik
niewielki (cena, dochód, kwota) = low
roczny (np. dochód, budżet) = annual
dochodowy = profitable +6 znaczeń
czasownik
dochodzić = claim +4 znaczenia
przynosić (dochód) = yield
rozcieńczać (zmniejszać dochód z akcji poprzez emisję dodatkowych akcji) = dilute
phrasal verb
rzeczownik

powered by  eTutor logo