"przychód" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przychód" po polsku

przychód

rzeczownik
 1. revenue *** , revenues **
  • przychód, przychody (całość wpływów pieniężnych uzyskanych w danym okresie przed odjęciem kosztów ich uzyskania) [UNCOUNTABLE]
   the amount of money a company has earned
   You must declare your revenue on your income tax form. (Musisz zadeklarować swój przychód na formularzu podatku dochodowego.)
   How big is your revenue? (Jak wysoki jest twój przychód?)
   zobacz także: profit, income
 2. proceeds *
  • dochód, przychód, zysk, wpływy
   Sell the house and divide the proceeds. (Sprzedajcie dom i podzielcie dochód.)
   All the proceeds are going to Oxfam. (Wszystkie dochody trafiają do Oxfam.)
 3. receipts
 4. take *****

powered by  eTutor logo