Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"coming" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "coming" po angielsku

coming **

Coming Out Proclamation
rzeczownik
 1. nadejście, przybycie, przyjście, przylot
  He announced his coming two weeks ago. (On ogłosił swoje przybycie dwa tygodnie temu.)
 2. podchodzenie, podejście, zbliżanie się
 3. przychodzenie (np. na imprezę)
 4. nadjeżdżanie, podjeżdżanie
 5. pochodzenie (skądś)
 6. przychodzenie (o liście)
 7. dochodzenie (mieć orgazm) potocznie
 8. zgrywanie, udawanie  BrE potocznie
 9. dosięganie, sięganie, dochodzenie, dojście
 10. przydarzenie się, przytrafienie się
 11. rozpoczęcie, zaczęcie
 12. bycie dostępnym
 13. zajęcie się czymś
 14. rozwijanie, rozwijanie się, rozwinięcie się
 15. bycie usytuowanym w określonej sekwencji, nastąpienie, następowanie, przyjście
 16. bycie należnym
 17. przypomnienie się (kiedy coś się nam przypomni)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. przyszły, następny, nadchodzący, nadciągający
  We will see more of this in the coming months. (Więcej informacji na ten temat uzyskamy w nadchodzących miesiącach.)
  link synonim: incoming

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "come" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: came past tense, come past participle
 1. podchodzić, zbliżać się [nieprzechodni]
  Come here, please. (Podejdź tutaj, proszę.)
  A little roe deer came to the group of children. (Mała sarenka podeszła do grupy dzieci.)
  Come and look at this! (Podejdź i popatrz na to!)
  W języku mówionym, czasownik "come" może być używany z dodatkowym czasownikiem poprzedzonym "and", na przykład "Come and play with me". W AmE "and" może być pominięte, dzięki czemu otrzymujemy konstrukcję "come + verb", która jest stosowana do wydawania poleceń, jak na przykład "Come eat your breakfast", "Come clean up after yourself".
 2. przychodzić (np. na spotkanie, imprezę), iść (gdzieś z kimś) [nieprzechodni]
  Are you coming to my birthday party? (Przyjdziesz na moje przyjęcie urodzinowe?)
  I'm sorry, but I can't come. (Przykro mi, ale nie mogę przyjść.)
  My father is coming home soon. (Mój tato wkrótce przyjdzie do domu.)
  zobacz także: arrive
 3. nadjeżdżać, podjeżdżać [nieprzechodni]
  There is a car coming. (Nadjeżdża samochód.)
  Look, the Queen is coming! (Spójrz, Królowa nadjeżdża!)
  A big black limousine came to my house. (Wielka, czarna limuzyna podjechała pod mój dom.)
 4. pochodzić (skądś) [nieprzechodni]
  Where do you come from? (Skąd pochodzisz?)
  He comes from Ireland. (On pochodzi z Irlandii.)
  Zamiast "Where do you come from?" częściej powiemy po prostu "Where are you from?".
 5. przychodzić (o liście) [nieprzechodni]
  A letter came to you this morning. (Dziś rano przyszedł do ciebie list.)
  Has the letter come yet? (Czy list już przyszedł?)
  link synonim: arrive
 6. zgrywać, udawać  BrE potocznie [nieprzechodni]
  Don't come a fool. (Nie zgrywaj głupca.)
  She came a shy girl. (Ona zgrywała nieśmiałą dziewczynę.)
 7. dosięgać, sięgać, dochodzić (np. do kolan) [nieprzechodni]
  Her dress came down to her ankles. (Jej sukienka sięgała do jej kostek.)
 8. przydarzyć się, przytrafiać się [nieprzechodni]
  Bad things very often come to good people. (Złe rzeczy bardzo często przytrafiają się dobrym ludziom.)
  You won't believe what came to me. (Nie uwierzysz co mi się przytrafiło.)
 9. być dostępnym [nieprzechodni]
  Does this shirt come in size M? (Czy ta koszula jest dostępna w rozmiarze M?)
  These shoes come in red and black only. (Te buty są dostępne tylko w kolorze czerwonym i czarnym.)
 10. zajmować się czymś [nieprzechodni]
 11. rozwijać się [nieprzechodni]
 12. być usytuowanym w określonej sekwencji, następować [nieprzechodni]
  The shooting scene comes after the dinner scene. (Scena strzelaniny następuje po scenie kolacji.)
  zobacz także: result
 13. być należnym [nieprzechodni]
  How much do I come? (Ile jestem należny?)
  I come nothing, I payed for everything last week. (Nie jestem nic należna, za wszytko zapłaciłam w tamtym tygodniu.)
 14. przypominać się (kiedy coś nam się przypomni) [nieprzechodni]
  Suddenly it came to me - I have to go to the store. (Nagle mi się przypomniało - muszę iść do sklepu.)
  The name of the actress has finally come to me! (Imię tej aktorki w końcu mi się przypomniało!)
 15. dojść (mieć orgazm) potocznie [nieprzechodni]
  He only comes after oral sex. (On dochodzi tylko po seksie oralnym.)
  link synonim: cum
 16. przyłazić [nieprzechodni]
wykrzyknik
 1. no, dosyć tego!, już, już (w wykrzyknikach)
  Come! Come! There's no time to waste! (Już! Już! Nie ma czasu do stracenia!)
  Come! Stop arguing. (No, dosyć tego! Przestańcie się kłócić.)
przyimek
 1. z nadejściem określonego momentu w przyszłości
  Come winter, our bunker should be built. (Z nadejściem zimy, nasz bunkier powinien być już zbudowany.)
phrasal verb
 1. przypominać się komuś, uświadamiać komuś, docierać do kogoś (pomysł, fakt, myśl)
  It came to me that I forgot to turn the TV off. (Przypomniało mi się, że zapomniałem wyłączyć telewizor.)
  It won't come to him that I don't love him. (Do niego nie dotrze, że go nie kocham.)
phrasal verb
 1. dochodzić do czegoś (złego)
  It came to his parents' separation. (Doszło do separacji jego rodziców.)
  It had to come to an argument so that you'd understand the situation. (Musiało dojść do kłótni, żebyś zrozumiał tę sytuację.)
 2. osiągnąć jakąś kwotę (np. o rachunku), wynosić, opiewać na
  My phone bill will come to 200 dollars this month. (Mój rachunek telefoniczny osiągnie kwotę 200 dolarów w tym miesiącu.)
  I can't believe the food bill came to over 150 dollars. (Nie mogę uwierzyć, że rachunek za jedzenie osiągnął ponad 150 dolarów.)
phrasal verb
 1. odzyskać przytomność
  return to one's normal state, regain consciousness, recover consciousness
  After five hours of lying on the floor, he finally came to. (Po pięciu godzinach leżenia na podłodze on ostatecznie odzyskał przytomność.)
  The family was very happy when the woman came to after the accident. (Rodzina była bardzo szczęśliwa, kiedy kobieta odzyskała przytomność po wypadku.)
  The doctors kept her in a coma and didn't want her to come to. (Lekarze utrzymywali ją w śpiączce i nie chcieli, żeby odzyskała przytomność.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "coming"

przymiotnik
rzeczownik
idiom
inne
phrasal verb
be coming up = nadchodzić, zbliżać się (np. premiera kinowa)
kolokacje