TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"ruch" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ruch" po polsku

ruch

rzeczownik
 1. movement ****
  • ruch (grupa ludzi) [policzalny]
   The demonstration was organized by a peaceful movement. (Demonstrację zorganizował pokojowy ruch.)
   He's a leader of an anti-war movement. (On jest przywódcą antywojennego ruchu.)
  • ruch (poruszenie się) [policzalny lub niepoliczalny]
   I've noticed some movement in the garden. (Zauważyłem jakiś ruch w ogrodzie.)
   These cameras are sensitive to movement. (Te kamery są wrażliwe na ruch.)
   We are observing his movements, don't worry. (Obserwujemy jego działania, proszę się nie martwić.)
   They know all my movements. (Oni znają każdy mój ruch.)
 2. motion ***
  • ruch, poruszanie się [niepoliczalny]
   The motion of a car makes me want to accelerate. (Ruch samochodu powoduje, że chcę przyspieszyć.)
   You need to use a circular motion to turn a steering wheel. (Musisz używać okrężnych ruchów, żeby kręcić kierownicą.)
  • ruch, gest [policzalny]
   His hand motions suggested that he was nervous. (Ruchy jego ręki wskazywały, że się denerwuje.)
   Do you know that in Bulgaria they use other head motions to nod? (Wiesz, że oni używają innych ruchów głowy, żeby przytaknąć w Bułgarii?)
 3. stroke ***
  • uderzenie, ruch (w czasie pływania, np. ręką lub wiosłem) [policzalny]
   Jane swam with fast strokes. (Jane płynęła szybkimi uderzeniami.)
   The strokes of the paddles were irregular. (Ruchy wioseł były nierówne.)
 4. traffic ***
  • ruch (statków, samolotów) [niepoliczalny]
   The air traffic increased during the last decade. (Ruch samolotów zwiększył się w ciągu ostatniego dziesięciolecia.)
   The car traffic became chaotic when the bomb exploded. (Kiedy wybuchła bomba, ruch samochodów stał się chaotyczny.)
  • ruch (internetowy)
   We observed the online traffic at his house. (Obserwowaliśmy ruch internetowy w jego domu.)
   She has a blog with a high online traffic. (Ona ma bloga z dużym ruchem internetowym.)
 5. move *****
  • ruch [tylko liczba pojedyncza]
   I saw a move in the garden, who is there? (Widziałem jakiś ruch w ogrodzie, kto tam jest?)
   He's on the move all the time because of his job. (On jest cały czas w ruchu z powodu swojej pracy.)
  • ruch (np. w szachach) [policzalny]
   He made two risky moves and he won a game of chess. (On wykonał dwa ryzykowne ruchy i wygrał partię szachów.)
   She made a brilliant move. (Ona wykonała znakomity ruch.)
   How long do I have to wait for your next move? (Jak długo mam czekać na twój następny ruch?)
 6. action *****
  • ruch, praca (np. części ciała), akcja (serca) [policzalny lub niepoliczalny]
   There is a heart action, so he's still alive. (Jest akcja serca, więc on nadal żyje.)
   This watch will monitor your muscle action. (Ten zegarek będzie monitorował działanie twoich mięśni.)
 7. locomotion
 8. comings and goings
  • ruch (przychodzenie i wychodzenie ludzi) potocznie

Powiązane zwroty — "ruch"

rzeczownik
życie (energia, ruch, np. oznaki życia) = life
nieruchomość = property +2 znaczenia
pęd (siła wprawiająca przedmioty w ruch) = momentum
odruch = reaction +3 znaczenia
rozruch = riot +2 znaczenia
nur (nagły ruch w jakimś kierunku) = dive
Reformacja (ruch religijny w Europie w XVI wieku) = Reformation
czyszczenie (ruch wykonywany gdy czyścimy coś lub chcemy coś wygładzić) = brush
czasownik
poruszać = move +10 znaczeń
posłać (wprawić w ruch) = send
utrudniać (ruch, postęp) = impede
ruszać = give , także: gie ScoE
poruszyć = flex +2 znaczenia
sparaliżować (np. ruch miejski) = immobilize , także: immobilise BrE
unieruchomić (np. osobę, gospodarkę, ruch uliczny) = cripple
zawadzać (np. ruch uliczny, postęp) = obstruct
przymiotnik
świadomy (np. ruch) = voluntary
płynny (ruch) = smooth
szybki (np. działanie, ruch) = smart
ruchomy = mobile +4 znaczenia
ruchliwy = busy +1 znaczenie
jednokierunkowy (np. ruch) = one-way
błyskawiczny (np. ruch) = darting
nierówny (np. ruch, styl mówienia, praca urządzenia) = jerky
grobowy (np. krok, ruch, cisza) = leaden
phrasal verb
przysłówek
wstecz (ruch statku) = astern
inne

podobne do "ruch" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "ruch" po angielsku

przymiotnik
ruching = zmarszczenie, marszczenie (np. materiału)