ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"akcja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "akcja" po polsku

akcja

Share Icon
rzeczownik
 1. action *****
  • akcja, działanie [UNCOUNTABLE]
   You must take responsibility for your actions. (Musisz brać odpowiedzialność za swoje działania.)
   That action was very dangerous - you risked your life! (Ta akcja była bardzo niebezpieczna - ryzykowałeś swoim życiem!)
  • akcja (np. filmu)
   The action in this movie was well-paced. (Akcja w tym filmie miała właściwe tempo.)
   The action takes place in the Victorian era. (Akcja ma miejsce w epoce wiktoriańskiej.)
  • akcja (militarna), walka [UNCOUNTABLE]
   The military action was short and well-executed. (Akcja militarna była krótka i dobrze wykonana.)
  • ruch, praca (np. części ciała), akcja (serca) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   There is a heart action, so he's still alive. (Jest akcja serca, więc on nadal żyje.)
   This watch will monitor your muscle action. (Ten zegarek będzie monitorował działanie twoich mięśni.)
 2. share *****
  • akcja, udział [COUNTABLE]
   The company's shares are going up. (Akcje firmy idą w górę.)
   My shares are going down, so I want to sell them. (Moje akcje idą w dół, więc chcę je sprzedać.)
   zobacz także: stock
 3. effort *****
  • akcja, inicjatywa [COUNTABLE]
   The effort benefits the disabled people. (Ta akcja służy ludziom niepełnosprawnym.)
   You too can support the war effort. (Ty też możesz wesprzeć inicjatywę wojenną.)
 4. play *****
  • akcja, gra [UNCOUNTABLE]
   Their play was a disaster, no wonder we lost. (Ich gra była katastrofą, nic dziwnego, że przegraliśmy.)
   We shook our hands after the play. (Po grze podaliśmy sobie ręce.)
  • akcja, plan działania informal [UNCOUNTABLE]
   What's the play? (Jaki jest plan działania?)
   Your play is so unorganized. (Twój plan działania jest taki niezorganizowany.)
 5. toss ***
  • akcja, obława policyjna, łapanka informal
   They organized a toss in the centre of the city. (Oni zorganizowali łapankę w centrum miasta.)
   He was arrested during the toss. (Aresztowali go podczas obławy policyjnej.)
 6. story arc , narrative arc

Powiązane zwroty — "akcja"

rzeczownik
przymiotnik
korygujący (np. akcja) = corrective
akcyjny = joint-stock +2 znaczenia
inne
czasownik
być umiejscowionym w czymś (np. akcja filmu w XIX wieku) = be set in something

"akcja" — Słownik kolokacji angielskich

story arc kolokacja
 1. story rzeczownik + arc rzeczownik = akcja (przebieg zdarzeń w utworze)
  Bardzo silna kolokacja

  Another story arc has George returning to live with his parents.

  Podobne kolokacje:
narrative arc kolokacja
 1. narrative przymiotnik + arc rzeczownik = akcja (przebieg zdarzeń w utworze)
  Luźna kolokacja

  The novel's non-flashback narrative arc occurs within the period of a few months.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo