"gra" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gra" po polsku

gra

rzeczownik
 1. game *****
  • gra (np. komputerowa, planszowa) [COUNTABLE]
   Would you like to take part in our game? (Czy chciałbyś wziąć udział w naszej grze?)
   She has always loved playing games. (Ona zawsze uwielbiała grać w gry.)
  • gra (czyjeś umiejętności) [COUNTABLE]
   I admire Agnieszka Radwańska's game. She's great at playing tennis. (Podziwiam grę Agnieszki Radwańskiej. Ona świetnie gra w tenisa.)
   His game is getting better. (Jego gra się polepsza.)
 2. play *****
  • gra, zabawa, rozrywka [UNCOUNTABLE]
   My kids love the play of hide and seek. (Moje dzieci uwielbiają zabawę w chowanego.)
   I'm bored, do you know any plays? (Nudzi mi się, znasz jakieś gry?)
  • akcja, gra [UNCOUNTABLE]
   Their play was a disaster, no wonder we lost. (Ich gra była katastrofą, nic dziwnego, że przegraliśmy.)
   We shook our hands after the play. (Po grze podaliśmy sobie ręce.)
 3. act *****
  • udawanie, gra [SINGULAR]
   I think her smile was just an act. (Myślę, że jej uśmiech był tylko grą.)
   Was he really happy or was it rather an act? (Czy on naprawdę był szczęśliwy, czy było to raczej udawanie?)
 4. acting *
 5. sport *****
  • zabawa, gra old-fashioned [COUNTABLE]
   It's a good sport for small children. (To dobra zabawa dla małych dzieci.)
   I used to like this sport when I was little. (Lubiłem tę grę, kiedy byłem mały.)
 6. word game
 7. jeu
 8. gameplay
 9. flat joint
wykrzyknik
 1. sorted
rzeczownik
 1. somebody's game *****  
  You were just a pawn in his game. (Byłeś tylko pionkiem w jego grze.)
  I will not take part in her game. (Nie wezmę udziału w jej grze.)
czasownik
 1. play *****
  • bawić się, grać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The children are playing in a garden. (Dzieci bawią się w ogrodzie.)
   Can I play with your dog? (Czy mogę pobawić się z twoim psem?)
   A boy is playing with a cat. (Chłopiec bawi się z kotem.)
   The children are playing in the park. (Dzieci bawią się w parku.)
  • grać (na instrumencie) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I have been playing the piano for 3 years. (Gram na pianinie od 3 lat.)
   I play three instruments. (Gram na trzech instrumentach.)
   Can you play any instrument? (Czy umiesz grać na jakimś instrumencie?)
  • grać (np. w piłkę nożną, w karty, w szachy) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   How about playing basketball? (Może byśmy zagrali w koszykówkę?)
   He's playing dominoes for a living. (On żyje z grania w domino.)
  • grać (np. na scenie) [TRANSITIVE]
   It's the first time he has played a lead role. (Po raz pierwszy zagrał główną rolę.)
   I can't play a supporting role! I'm too talented for that! (Nie mogę grać roli drugoplanowej! Jestem na to zbyt utalentowany!)
 2. game *****
  • grać, pogrywać (nieuczciwie, ale legalnie) American English
   Don't game with me, I know your secrets. (Nie pogrywaj sobie ze mną, znam twoje tajemnice.)
   She's trying to game but she doesn't know they told me the truth. (Ona próbuje grać, ale nie wie, że oni powiedzieli mi prawdę.)
 3. act *****
 4. enact **
 5. rip **
  • grać, rzępolić
   Stop ripping, I can't listen to this! (Przestań rzępolić, nie mogę tego słuchać.)
   I left the room when he took the guitar and started to rip - it was terrible. (Wyszedłem z pokoju, kiedy wziął gitarę i zaczął grać - to było okropne.)
   He rips on the violin and yet people listen to him. (On rzępoli na skrzypcach, a i tak ludzie go słuchają.)
 6. punt
  • grać (na wyścigach, giełdzie)
   Sometimes, I go to the horse races and punt. (Czasami chodzę na wyścigi konne i gram.)
 7. tootle
phrasal verb
 1. come over **
wykrzyknik
 1. Word up!

Powiązane zwroty — "gra"

rzeczownik
gracz = player +4 znaczenia
piłka (każda gra, w której używa się piłki) = ball
poker (gra karciana) = poker
brydż (gra karciana) = bridge
golf (gra w golfa) = golf
bilard (gra) = pool
nagranie = track +1 znaczenie
napoleon (gra karciana) = nap
wygrana = prize +2 znaczenia
granie = gaming +1 znaczenie
Piotruś (gra) = old maid
kryzys (gdy zawodnik nie gra tak dobrze, jak powinien) = slump
krykiet (gra zespołowa) = cricket
zagrywka = ruse +1 znaczenie
oczko (gra) = blackjack
wisielec (gra) = hangman
gra słów = pun , paronomasia +1 znaczenie
krokiet (gra w krokieta) = croquet
faraon (gra w karty) = faro
wist boston (gra karciana) = boston
gra podwójna = double , dbl. (skrót)
rzutki (gra) = arrows
Pokémony (gra konsolowa) = Pokémon
czasownik
wygrywać = beat +2 znaczenia
przegrać = lose +1 znaczenie
nagrywać = tape +3 znaczenia
trąbić (grać na trąbce) = trump
bębnić (grać na bębnach) = drum
go (tradycyjna japońska gra planszowa) = go , go game
phrasal verb
przyimek
na (używane do określenia instrumentu, na którym ktoś gra) = on

"gra" — Słownik kolokacji angielskich

word game kolokacja
 1. word rzeczownik + game rzeczownik = gra, zabawa w słowa
  Bardzo silna kolokacja

  To pass the time, we played word games or cards.

  Podobne kolokacje:

podobne do "gra" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "gra" po angielsku

rzeczownik
Mardi Gras = Mardi Gras (ostatni dzień karnawału), Ostatki
foie gras = foie gras (francuski pasztet z gęsiej wątróbki)

powered by  eTutor logo