BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"track" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "track" po angielsku

track ****

obrazek do "track" po polsku obrazek do "track" po polsku obrazek do "track" po polsku obrazek do "track" po polsku
rzeczownik
 1. ścieżka, droga [policzalny]
  Follow this track and you'll find the beach you're looking for. (Podążaj tą drogą, a znajdziesz plażę, której szukasz.)
  I saw a hare on a forest track. (Zobaczyłem zająca na leśnej ścieżce.)
 2. ślad, trop [tylko liczba mnoga]
  There were lots of deer tracks in that meadow, but no human footprints. (Na łące było dużo śladów jeleni, ale nie było odcisków ludzkich stóp.)
  We followed the tracks of wild animals. (Podążyliśmy tropem dzikich zwierząt.)
 3. bieżnia, tor wyścigowy [policzalny]
  He is running on the track. (On biega na bieżni.)
  It is a new horse track. (To jest nowy tor wyścigowy dla koni.)
 4. tor kolejowy, szyna kolejowa  AmE [policzalny]
  I can see tracks from my bedroom window. (Widzę tory kolejowe z mojego okna w sypialni.)
  The train to New York leaves from track 10. (Pociąg do Nowego Jorku odjeżdża z toru 10.)
 5. nagranie [policzalny]
  This track will be a hit song, I can feel it. (To nagranie będzie hitem, czuję to.)
  Do you have this track on your computer? (Masz to nagranie na swoim komputerze?)
 6. bieganie  AmE [niepoliczalny]
  I love track, it keeps me in shape. (Kocham bieganie, ono utrzymuje mnie w dobrej formie.)
  Track will make you healthy and happy. (Bieganie sprawi, że będziesz zdrowy i szczęśliwy.)
 7. konkurencje lekkoatletyczne  AmE [niepoliczalny]
  I'm looking forward to watching track at the Olympics. (Czekam z niecierpliwością na oglądanie konkurencji lekkoatletycznych na olimpiadzie.)
  Do you like watching track or do you prefer weightlifting? (Lubisz oglądać konkurencje lekkoatletyczne, czy wolisz podnoszenie ciężarów?)
 8. tor, droga (np. burzy, tajfunu) [policzalny]
  You can watch the track of the storm online. (Możesz oglądać tor burzy w internecie.)
  We have to analyze the track of the hurricane to be ready for it in the future. (Musimy przeanalizować drogę huraganu, żeby w przyszłości być na niego gotowym.)
 9. gąsienica (np. w czołgu, w buldożerze) [policzalny]
  One of the tracks of our tank is broken. (Jedna z gąsienic naszego czołgu jest zepsuta.)
  These tracks need oiling, so that they work smoothly. (Te gąsienice potrzebują naoliwienia, żeby gładko chodziły.)
 10. grupa (w szkole)  AmE
  link synonim: stream

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. tropić (np. zwierzę, przestępcę) [przechodni]
  The police's job is to track criminals. (Zadaniem policji jest tropienie przestępców.)
  My dog always tracks mice when I take it to the forest. (Mój pies zawsze tropi myszy, kiedy zabieram go do lasu.)
  His hunting dog tracks animals. (Jego pies myśliwski tropi zwierzęta.)
 2. śledzić (np. rozwój, postępy) [przechodni]
  We have to track his progress and help him. (Musimy śledzić jego postępy i mu pomagać.)
  Do you track the development of that company? (Czy śledzisz rozwój tej firmy?)
 3. namierzać (np. radarem) [przechodni]
  We have to track the killer before he strikes again. (Musimy namierzyć zabójcę zanim znów zaatakuje.)
  Can you track my stolen phone with your radar? (Czy możecie namierzyć mój skradziony telefon swoim radarem?)
  My dog has a chip in its collar, I can track it easily. (Mój pies ma czip w obroży, mogę go łatwo namierzyć.)
 4. nagrywać, najechać (kamerą) [nieprzechodni]
  The camera tracked his fake smile. (Kamera nagrała jego fałszywy uśmiech.)
  The camera tracked the dead body. (Kamera najechała na martwe ciało.)
 5. zrobić ślady (np. z błota)  AmE [przechodni]
  Who tracked the corridor with mud?! (Kto zrobił na korytarzu ślady z błota?!)
  You tracked the floor so you'll clean it. (Zrobiłeś ślady na podłodze, więc ją umyjesz.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. grupować (w szkole)
  We streamed the kids according to the main language they learn. (Pogrupowaliśmy dzieci zgodnie z głównym językiem, którego się uczą.)
  We had to stream the children according to age. (Musieliśmy pogrupować dzieci według wieku.)
 2. dzielić na grupy szkolne
  You need to stream the pupils before the lessons start. (Musisz podzielić uczniów na grupy szkolne, zanim zaczną się lekcje.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

tread BrE *
track AmE ****

czasownik
 1. wdeptać, zadeptać

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. rozstaw kół
czasownik
 1. śledzić coś, obserwować coś
  This computer program helps you track all your financial data. (Ten program komputerowy pomaga ci śledzić wszystkie twoje dane finansowe.)
  We have to track his every move - he can't escape now. (Musimy obserwować każdy jego ruch - teraz nie może nam uciec.)

Powiązane zwroty — "track"

rzeczownik
przymiotnik
czasownik
inne
phrasal verb
inne
przysłówek
idiom
kolokacje

powered by  eTutor logo