"track one's progress" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ślad czyjś postęp
  1. track czasownik + progress rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    States may use any test to track progress, the president says.

    Podobne kolokacje: