"track one's movements" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ślad czyjś ruchy
  1. track czasownik + movement rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It tracks movement 24 hours a day, including sleep patterns.

    Podobne kolokacje: