"track listing" — Słownik kolokacji angielskich

track listing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lista w konkurencjach biegowych
  1. track rzeczownik + listing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The song is first in the track listing of both.

    Podobne kolokacje: