"bonus track" — Słownik kolokacji angielskich

bonus track kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): premia ślad
  1. bonus rzeczownik + track rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A different bonus track would be included on each version.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo