"track titled" — Słownik kolokacji angielskich

track titled kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ślad zatytułował
  1. title czasownik + track rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The tracks are all titled using the photographic images rather than words.

    Podobne kolokacje: