"title" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "title" po angielsku

title ****

obrazek do "title" po polsku Books What does "M.Adv." stand for?
rzeczownik
 1. tytuł [policzalny]
  I read a book about it, but I can't remember the title. (Przeczytałem książkę na ten temat, ale nie mogę sobie przypomnieć tytułu.)
  Do you remember the title of that movie? (Czy pamiętasz tytuł tamtego filmu?)
 2. książka [policzalny]
  Can you give me some title to read? I'm bored. (Czy możesz dać mi jakąś książkę do czytania? Nudzę się.)
  There are a few new titles in our library. (W naszej bibliotece jest kilka nowych książek.)
 3. tytuł (np. naukowy, szlachecki) [policzalny]
  He has an academic title. (On ma tytuł naukowy.)
  He has a title of the earl of Oxford. (On ma tytuł hrabiego Oxfordu.)
 4. nazwa zawodu [policzalny]
  Is there a title for what you are doing? (Czy jest nazwa zawodu dla tego, co robisz?)
  Your title is very long, could you repeat it? (Nazwa twojego zawodu jest bardzo długa, mógłbyś ją powtórzyć?)
 5. tytuł mistrzowski [policzalny]
  He defended his championship title. (On obronił swój tytuł mistrzowski.)
  You deserve the title. You're the best competitor I know. (Zasługujesz na tytuł mistrzowski. Jesteś najlepszym zawodnikiem jakiego znam.)
 6. prawo posiadania [tylko liczba pojedyncza]
  She has a title to her parents' house. (Ona ma prawo posiadania domu jej rodziców.)
  You don't have a title to my car. (Nie masz prawa posiadania mojego samochodu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. nadawać tytuł, tytułować [przechodni]

Powiązane zwroty — "title"

czasownik
entitle , także: intitle = upoważniać (np. do zrobienia czegoś) +1 znaczenie
subtitle = nosić podtytuł +1 znaczenie
rzeczownik
kolokacje