"original title" — Słownik kolokacji angielskich

original title kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwotny tytuł
  1. original przymiotnik + title rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I asked him what he thought the original title was.