Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"original" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "original" po angielsku

original ****

przymiotnik
 1. oryginalny, pierwotny, początkowy
  He was the original author of this song. (On był oryginalnym autorem tej piosenki.)
  My original idea was quickly changed. (Mój pierwotny pomysł został szybko zmieniony.)
  link synonim: first
  zobacz także: primary
 2. oryginalny, nowy
  I thought my idea was original. (Myślałem, że mój pomysł był oryginalny.)
  His approach to that topic is very original and innovative. (Jego podejście do tego tematu jest bardzo oryginalne i innowacyjne.)
 3. oryginalny (nie skopiowany)
  What if you never come up with your original idea? (A co będzie, jeśli nigdy nie wymyślisz nic oryginalnego?)
  I assure you this is my original novel. (Zapewniam cię, że to jest moja oryginalna powieść.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. oryginał (np. dokumentu)
  Is it the original or a copy? (Czy to jest oryginał, czy kopia?)
  Enclose the original of the document. (Dołącz oryginał dokumentu.)
 2. oryginał (nieco dziwaczna osoba) potocznie
  She's an original but I like her. (Ona jest oryginałem, ale ja ją lubię.)
  There are many originals in the world. (Na świecie jest wiele oryginałów.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

podobne do "original" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "original" po polsku

nazwa własna

powered by  eTutor logo