"consecutive title" — Słownik kolokacji angielskich

consecutive title kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolejny tytuł
  1. consecutive przymiotnik + title rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He won 21 consecutive national titles from 1984 to 2004.