"major title" — Słownik kolokacji angielskich

major title kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny tytuł
  1. major przymiotnik + title rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Even more important, would he ever win a major title again?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo