ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"major city" — Słownik kolokacji angielskich

major city kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże miasto
  1. major przymiotnik + city rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And it seems to be the same in every major city.

    Podobne kolokacje: