"large city" — Słownik kolokacji angielskich

large city kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielkie miasto
  1. large przymiotnik + city rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    How do you begin to find them in such a large city?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo