TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"major" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "major" po angielsku

major *****

przymiotnik
 1. ważny, znaczny, podstawowy
  His promotion was a major accomplishment. (Jego awans był ważnym osiągnięciem.)
  Major issues were brought up during this meeting. (Znaczące kwestie zostały poruszone podczas tego spotkania.)
  W tym znaczeniu "major" zawsze występuje z rzeczownikiem.
 2. główny
  Lack of consistency is your major mistake. (Brak konsekwencji jest twoim głównym błędem.)
  Unemployment is the major problem in my country. (Bezrobocie to główny problem w moim kraju.)
  link synonim: main
 3. dur, durowy
  She is going to play a major symphony. (Ona będzie grać symfonię durową.)
  I played a major chord on the piano. (Zagrałam durowy akord na pianinie.)
  You have to play this in C major. (Musisz zagrać to w C-dur.)
  Major chords sound cheerfully. (Akordy durowe brzmią wesoło.)
  przeciwieństwo: minor

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. osoba pełnoletnia [policzalny]
  Entry to this bar is for majors only. (Wstęp do tego baru tylko dla osób pełnoletnich.)
  I can't sell you alcohol if you are not a major. (Nie mogę ci sprzedać alkoholu, jeżeli nie jesteś pełnoletni.)
 2. student (jakiegoś kierunku)  AmE [policzalny]
  He's a biology major. (Ona jest studentką biologii.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. studiować jakiś kierunek, specjalizować się w danym kierunku (na studiach) [nieprzechodni]
  He majors in robotics. (On studiuje robotykę.)

major ** , Maj. (skrót)

rzeczownik
 1. major (stopień wojskowy), mjr (skrót) [policzalny]
  My grandfather was a major in the army. (Mój dziadek był majorem w armii.)
  He is the youngest major in the history of American army. (On jest najmłodszym majorem w historii amerykańskiej armii.)
 2. major (Wojska Lądowe i Siły Powietrzne)
  He is a retired major. (On jest majorem na emeryturze.)
  He was the most famous major of all times. (On był najbardziej znanym majorem wszech czasów.)
 3. podinspektor (Policja) [policzalny]
The Department of Chemistry at
rzeczownik
 1. kierunek studiów [policzalny]
  My major is International Relations. (Mój kierunek studiów to stosunki międzynarodowe.)
  What was your subject at the university? (Jaki był twój kierunek studiów na uniwersytecie?)
  I would like to specialise in this field of study. (Chciałbym specjalizować się w tym kierunku.)
  przeciwieństwo: minor

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "major"

przymiotnik
rzeczownik
phrasal verb
inne
inne
kolokacje

"major" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "major" po polsku

major

rzeczownik
 1. major ** , Maj. (skrót)
  • major (stopień wojskowy), mjr (skrót) [policzalny]
   My grandfather was a major in the army. (Mój dziadek był majorem w armii.)
   He is the youngest major in the history of American army. (On jest najmłodszym majorem w historii amerykańskiej armii.)
  • major (Wojska Lądowe i Siły Powietrzne)
   He is a retired major. (On jest majorem na emeryturze.)
   He was the most famous major of all times. (On był najbardziej znanym majorem wszech czasów.)

Powiązane zwroty — "major"

rzeczownik