"major player" — Słownik kolokacji angielskich

major player kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny gracz
  1. major przymiotnik + player rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Know the major players and who has access to them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo