"znaczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "znaczny" po polsku

znaczny

przymiotnik
 1. major *****
  • ważny, znaczny, podstawowy
   His promotion was a major accomplishment. (Jego awans był ważnym osiągnięciem.)
   Major issues were brought up during this meeting. (Znaczące kwestie zostały poruszone podczas tego spotkania.)
   W tym znaczeniu "major" zawsze występuje z rzeczownikiem.
 2. significant ****
  • znaczący, znaczny (zauważalny)
   important
   The most significant change was her new hairdo. (Najbardziej znaczącą zmianą była jej nowa fryzura.)
 3. considerable **
  • znaczny, niemały
   They have made considerable progress recently. (Oni zrobili ostatnio znaczny postęp.)
   We've managed to save a considerable amount of money. (Udało nam się zaoszczędzić znaczną kwotę pieniędzy.)
   A marathon is a considerable distance to run! (Maraton to niemały dystans do przebiegnięcia!)
   link synonim: significant
   zobacz także: important
 4. substantial ***
  • obfity (o posiłku), pokaźny (o sumie), znaczny (o rozmiarze)
   They served us a substantial meal. (Oni podali nam obfity posiłek.)
   I have been rewarded with a substantial sum of money. (Zostałem nagrodzony pokaźną sumą pieniędzy.)
 5. healthy ***
  • znaczny, niemały, pokaźny
   It's a healthy amount of money, you should take it. (To jest pokaźna suma pieniędzy, powinieneś je wziąć.)
   I inherited a healthy fortune. (Odziedziczyłem pokaźny majątek.)
 6. distinct **
  • znaczny, godny uwagi
   The company made a distinct contribution to the charity. (Firma wpłaciła znaczną sumę na rzecz fundacji.)
   zobacz także: notable
 7. sizeable , także: sizable American English *
  • pokaźny (o majątku), znaczny (o ilości), spory (o rozmiarze czegoś)
 8. appreciable
 9. goodly
  • pokaźny, spory, znaczny (np. suma, ilość) przestarzale
   He won a goodly sum of money. (On wygrał znaczną sumę pieniędzy.)
   There was a goodly number of people in the church. (W kościele była spora liczba ludzi.)
 10. significative
 11. ponderable

powered by  eTutor logo