"godny uwagi" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "godny uwagi" po polsku

godny uwagi

przymiotnik
 1. remarkable **
  • niezwykły, warty odnotowania, godny uwagi, wybitny, niesamowity, zdumiewający, wyjątkowy
   A computer is a remarkable feat of technology. (Komputer jest wartym odnotowania osiągnięciem technologii.)
   Could you recommend a remarkable book? (Czy mógłbyś polecić książkę godną uwagi?)
   It's a remarkable monument! (To jest niezwykły pomnik!)
   He was a remarkable man who stood for peace in the world. (On był niezwykłym człowiekiem, który opowiadał się za pokojem na świecie.)
   przeciwieństwo: ordinary
   zobacz także: unusual, terrific
 2. noteworthy
 3. notable *  
  zobacz także: distinct
 4. distinct **
  • znaczny, godny uwagi
   The company made a distinct contribution to the charity. (Firma wpłaciła znaczną sumę na rzecz fundacji.)
   zobacz także: notable
 5. worthy of note , worthy a note , deserving a note

powered by  eTutor logo