BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"zdumiewający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdumiewający" po polsku

zdumiewający

przymiotnik
 1. remarkable **
  • niezwykły, warty odnotowania, godny uwagi, wybitny, niesamowity, zdumiewający, wyjątkowy
   A computer is a remarkable feat of technology. (Komputer jest wartym odnotowania osiągnięciem technologii.)
   Could you recommend a remarkable book? (Czy mógłbyś polecić książkę godną uwagi?)
   It's a remarkable monument! (To jest niezwykły pomnik!)
   He was a remarkable man who stood for peace in the world. (On był niezwykłym człowiekiem, który opowiadał się za pokojem na świecie.)
   przeciwieństwo: ordinary
   zobacz także: unusual, terrific
 2. amazing ***
 3. extraordinary **
  • niezwykły, zadziwiający, zdumiewający (np. wydarzenie)
   The more I think about it the more extraordinary it seems. (Im więcej o tym myślę, tym bardziej wydaje mi się to zadziwiające.)
   Sam did not say anything controversial or extraordinary. (Sam nie powiedział nic kontrowersyjnego lub niezwykłego.)
   link synonim: terrific
   zobacz także: rare
 4. astonishing *
  • zdumiewający, nadzwyczajny
   amazing, surprising
   After only a few weeks the results were astonishing. (Zaledwie po kilku tygodniach wyniki były zdumiewające.)
   I know all this is absolutely astonishing. (Wiem, że to wszystko jest całkowicie zdumiewające.)
   It had happened with astonishing speed. (To się stało ze zdumiewającą szybkością.)
 5. startling *
 6. staggering
 7. astounding
 8. bewildering
 9. prodigious
 10. stupendous , także: stupendious dawne użycie
 11. mystifying
 12. amazeballs
 13. mindblower
rzeczownik
 1. dumbfounder
czasownik
 1. marvel *
 2. amaze *
  • zdumieć, zdumiewać
   The news of his wedding amazed me. (Wiadomość o jego ślubie mnie zdumiała.)
   My cat never ceases to amaze me. (Mój kot nigdy nie przestaje mnie zdumiewać.)
 3. astound
 4. astonish
 5. dumbfound , także: dumfound
 6. stupefy , także: stupify
 7. flabbergast   potocznie
 8. thunderstrike  
idiom
 1. take the biscuit British English potocznie , take the cake American English potocznie
czasownik
 1. stagger *
czasownik
 1. wonder ***** , wonder at something

Powiązane zwroty — "zdumiewający"

rzeczownik
zdumienie = wonder +8 znaczeń
idiom
przymiotnik
zdumiony = amazed +7 znaczeń
przysłówek
inne

powered by  eTutor logo