"zdumiewający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdumiewający" po polsku — Słownik angielsko-polski

zdumiewający

przymiotnik
 1. amazing ***
 2. extraordinary **
  • niezwykły, zadziwiający, zdumiewający (np. wydarzenie)
   The more I think about it the more extraordinary it seems. (Im więcej o tym myślę, tym bardziej wydaje mi się to zadziwiające.)
   Sam did not say anything controversial or extraordinary. (Sam nie powiedział nic kontrowersyjnego lub niezwykłego.)
   link synonim: terrific
   zobacz także: rare
 3. astonishing *
  • zdumiewający, nadzwyczajny
   amazing, surprising
   After only a few weeks the results were astonishing. (Zaledwie po kilku tygodniach wyniki były zdumiewające.)
   I know all this is absolutely astonishing. (Wiem, że to wszystko jest całkowicie zdumiewające.)
   It had happened with astonishing speed. (To się stało ze zdumiewającą szybkością.)
 4. startling *
 5. staggering
 6. astounding
 7. bewildering
 8. prodigious
 9. stupendous , także: stupendious old use
 10. mystifying
 11. amazeballs
 12. mindblower
rzeczownik
 1. dumbfounder
czasownik
 1. marvel *
 2. amaze *
  • zdumieć, zdumiewać
   The news of his wedding amazed me. (Wiadomość o jego ślubie mnie zdumiała.)
   My cat never ceases to amaze me. (Mój kot nigdy nie przestaje mnie zdumiewać.)
 3. astound
 4. astonish
 5. dumbfound , także: dumfound
 6. stupefy , także: stupify
 7. flabbergast   informal
 8. thunderstrike  
czasownik
 1. stagger *
czasownik
 1. wonder *****

Powiązane zwroty — "zdumiewający"

rzeczownik
zdumienie = wonder +8 znaczeń
idiom
przymiotnik
zdumiony = amazed +7 znaczeń
przysłówek
inne