GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"wybitny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wybitny" po polsku

wybitny

obrazek do "superior" po polsku
przymiotnik
 1. superior **
  • lepszy, ponadprzeciętny, wybitny, o wysokim standardzie, o wysokiej jakości
   This car is superior in quality to that one. (Ten samochód jest jakościowo lepszy niż tamten.)
   My new phone is superior to the old one, it has more functions. (Mój nowy telefon jest lepszy od starego, ma więcej funkcji.)
   This product was of superior quality. (Ten produkt był ponadprzeciętnej jakości.)
   It was a symbol of superior social status. (To był symbol ponadprzeciętnego statusu społecznego.)
   Your son has some superior abilities, you should be proud of him. (Pana syn ma pewne wybitne zdolności, powinien pan być z niego dumny.)
 2. remarkable **
  • niezwykły, warty odnotowania, godny uwagi, wybitny, niesamowity, zdumiewający, wyjątkowy
   A computer is a remarkable feat of technology. (Komputer jest wartym odnotowania osiągnięciem technologii.)
   Could you recommend a remarkable book? (Czy mógłbyś polecić książkę godną uwagi?)
   It's a remarkable monument! (To jest niezwykły pomnik!)
   He was a remarkable man who stood for peace in the world. (On był niezwykłym człowiekiem, który opowiadał się za pokojem na świecie.)
   przeciwieństwo: ordinary
   zobacz także: unusual, terrific
 3. leading ***
  • czołowy, wybitny
   A leading actor played the main character in this film. (Wybitny aktor grał głównego bohatera w tym filmie.)
   The leading speaker gave a long and interesting speech. (Główny mówca wygłosił długie i interesujące przemówienie.)
   We sent our leading representative to discuss this matter. (Wysłaliśmy czołowego przedstawiciela, żeby przedyskutował tę sprawę.)
 4. prominent **
  • znaczący, wybitny, czołowy
   George Washington is a prominent figure in the history of the USA. (George Washington jest wybitną postacią w historii USA.)
   His prominent talent amazed the audience. (Jego wybitny talent zdumiał widownię.)
   przeciwieństwo: unknown
   zobacz także: famous, distinguished
 5. outstanding **
  • wyróżniający się, wybitny
   Your work is outstanding, so you deserve a pay raise. (Twoja praca się wyróżnia, więc zasługujesz na podwyżkę.)
   They have one or two outstanding players who play for the whole team. (Mają jednego czy dwóch wyróżniających się graczy, którzy grają za całą drużynę.)
   Your performance was outstanding. (Twój występ był wybitny.)
   link synonim: exceptional
 6. exceptional *
  • wyjątkowy, wybitny
   What an exceptional day! (Jaki wyjątkowy dzień!)
   She is a student with an exceptional memory. (Ona jest uczennicą z wyjątkową pamięcią.)
   We met thanks to an exceptional coincidence. (Poznaliśmy się dzięki niezwykłemu zbiegowi okoliczności.)
   link synonimy: outstanding, superior
 7. notable *  
  He is a notable scientist in his field. (On jest wybitnym naukowcem w swojej specjalizacji.)
  link synonim: remarkable
 8. marked *
 9. distinguished *
 10. singular
 11. eminent
 12. towering
 13. illustrious
 14. pre-eminent , preeminent
 15. topping ,
 16. capital , ****
  • doskonały, znakomity, wybitny przestarzale
   He was a capital writer, his books are still popular. (On był wybitnym pisarzem, jego książki wciąż są popularne.)
   He is a capital chef. (On jest znakomitym szefem kuchni.)
 17. signal ***
  • zauważalny, wybitny, znaczący (np. osiągnięcie)
   He is proud of his signal achievements. (On jest dumny ze swoich wybitnych osiągnięć.)
   I have noticed a signal improvement of my grades. (Zauważyłam znaczącą poprawę moich ocen.)
 18. eximious
 19. extra-special

Powiązane zwroty — "wybitny"

nazwa własna
Dante (wybitny poeta włoski) = Dante
przysłówek
wybitnie = remarkably +6 znaczeń
przymiotnik
rzeczownik