Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"superior" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "superior" po angielsku

superior **

obrazek do "superior" po polsku
przymiotnik
 1. nadrzędny, starszy rangą, wyższy rangą
 2. lepszy, ponadprzeciętny, wybitny, o wysokim standardzie, o wysokiej jakości
  This car is superior in quality to that one. (Ten samochód jest jakościowo lepszy niż tamten.)
  My new phone is superior to the old one, it has more functions. (Mój nowy telefon jest lepszy od starego, ma więcej funkcji.)
  This product was of superior quality. (Ten produkt był ponadprzeciętnej jakości.)
  It was a symbol of superior social status. (To był symbol ponadprzeciętnego statusu społecznego.)
  Your son has some superior abilities, you should be proud of him. (Pana syn ma pewne wybitne zdolności, powinien pan być z niego dumny.)
 3. wyniosły
  I don't like her because she's superior and big-headed. (Nie lubię jej, bo jest wyniosła i zarozumiała.)
  My brother is so superior, he doesn't respect others. (Mój brat jest taki wyniosły, nie szanuje innych.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. przełożony, przełożona, kierownik, kierowniczka, dyrektor, dyrektorka [policzalny]
  your boss, a person who is above you in the business hierarchy
  His superior asked him to stay longer at work today. (Jego przełożony poprosił go, aby został dziś dłużej w pracy.)
  Do you like your superior? (Lubisz swojego kierownika?)

"superior" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "superior" po polsku

powered by  eTutor logo