"znaczący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "znaczący" po polsku

znaczący

przymiotnik
 1. significant ****
  • znaczący, znaczny (zauważalny)
   important
   The most significant change was her new hairdo. (Najbardziej znaczącą zmianą była jej nowa fryzura.)
  • znaczący (o spojrzeniu), znamienny (gest)
   John gave Tina a significant look and they left the party together. (John posłał Tinie znaczące spojrzenie i wyszli z imprezy razem.)
 2. prominent **
  • znaczący, wybitny, czołowy
   George Washington is a prominent figure in the history of the USA. (George Washington jest wybitną postacią w historii USA.)
   His prominent talent amazed the audience. (Jego wybitny talent zdumiał widownię.)
   przeciwieństwo: unknown
   zobacz także: famous, distinguished
 3. relevant **
  • istotny, znaczący, relewantny
   Your point was relevant and it helped me make a decision. (Twoja uwaga była istotna i pomogła mi podjąć decyzję.)
   przeciwieństwo: irrelevant
 4. substantial ***
  • znaczący (o wydarzeniu), ważny (np. o informacji), istotny (np. powód)
   I feel that the time has come for substantial changes. (Uważam, że nadszedł czas na znaczące zmiany.)
   This substantial event will go down in history. (To znaczące wydarzenie zostanie zapisane na kartach historii.)
 5. meaningful **
  • wymowny, znaczący, porozumiewawczy (np. spojrzenie, gest)
   She gave me a meaningful look. (Ona posłała mi wymowne spojrzenie.)
   He raised his hand in a meaningful gesture. (On podniósł swoją dłoń w wymownym geście.)
  • istotny, znaczący (mający znaczenie)
   I think life's more meaningful with someone by my side. (Uważam, że życie jest bardziej znaczące, gdy mam kogoś przy boku.)
 6. knowing
  • znaczący (np. uśmiech, gest)
 7. telling
 8. major-league
 9. signal ***
  • zauważalny, wybitny, znaczący (np. osiągnięcie)
   He is proud of his signal achievements. (On jest dumny ze swoich wybitnych osiągnięć.)
   I have noticed a signal improvement of my grades. (Zauważyłam znaczącą poprawę moich ocen.)
 10. insinuating
 11. moliminous
idiom
 1. fraught with meaning  
 1. of great moment
czasownik
 1. mean *****
 2. score ****
  • nacinać, znaczyć (np. ostrym narzędziem) [przechodni]
   He scored the bench with a knife. (On naciął ławkę przy pomocy noża.)
   Score this tree so that we remember which one it was. (Natnij to drzewo, żebyśmy pamiętali, które to było.)
 3. signify *
 4. earmark *

powered by  eTutor logo