"telling" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "telling" po angielsku

telling

przymiotnik
 1. celny, skuteczny
 2. wymowny, znaczący
rzeczownik
 1. opowiadanie (czynność)

tell *****

W znaczeniu "Powiedzieć komuś" wymaga dopełnienia. Mówimy wówczas zawsze "Tell somebody...".
Tell (archaeology) - Wikipedia
czasownik
Formy nieregularne: past tense  told, past participle  told
 1. powiedzieć, mówić (coś komuś), informować [TRANSITIVE]
  I'll tell you what happened when we get home. (Powiem ci, co się stało, gdy dojdziemy do domu.)
  Why didn't you tell me? (Dlaczego mi nie powiedziałeś?)
  I told him not to come. (Powiedziałem mu, żeby nie przychodził.)
  zobacz także: describe, report, speak
 2. wskazywać, oznaczać, informować [TRANSITIVE]
  This red light tells the camera is on. (Ta czerwona lampka oznacza, że aparat jest włączony.)
 3. dostrzegać, zauważać, wiedzieć [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Can you tell the difference? (Dostrzegasz różnicę?)
  Did you tell her hair was different? (Czy zauważyłeś, że miała inną fryzurę?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. znak, wskazówka, informacja ujawniająca prawdę
 2. tall, tell, pagórek kryjący w sobie ruiny dawnych budowli
czasownik
 1. powiedzieć komuś coś
  I told you that months ago! (Mówiłem ci o tym miesiące temu!)
  He told me a secret. (On powiedział mi sekret.)
czasownik
 1. powiedz, opowiedz spoken
  Tell me more about your childhood. (Opowiedz mi więcej o swoim dzieciństwie.)
  Please, tell me more about your idea. (Proszę, opowiedz mi więcej o swoim pomyśle.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo