BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"nowa wersja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nowa wersja" po polsku

"nowa wersja" — Słownik kolokacji angielskich

new version kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowa wersja
  1. new przymiotnik + version rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now to try the new version, see if anything changes.

powered by  eTutor logo