"new technology" — Słownik kolokacji angielskich

new technology kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowa technologia
  1. new przymiotnik + technology rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the field has very little control of the new technology.

podobne do "new technology" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "new technology" po angielsku

rzeczownik