ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"new album" — Słownik kolokacji angielskich

new album kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowy album
  1. new przymiotnik + album rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Still, the number is less than needed for a new album.