Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"previous album" — Słownik kolokacji angielskich

previous album kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poprzedni album
  1. previous przymiotnik + album rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As with their previous album there has been questions about who played what.

powered by  eTutor logo