"early version" — Słownik kolokacji angielskich

early version kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna wersja
  1. early przymiotnik + version rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1999 the work on an earlier version of Part 7 started.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo