PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"early day" — Słownik kolokacji angielskich

early day kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny dzień
  1. early przymiotnik + day rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His mind went back to those early days of training.

    Podobne kolokacje: