PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"single day" — Słownik kolokacji angielskich

single day kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jeden dzień
  1. single przymiotnik + day rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The film takes place in a single day and night.