"single word" — Słownik kolokacji angielskich

single word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedno słowo
  1. single przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She would never be able to read a single word.

    Podobne kolokacje: