BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"oznaczać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oznaczać" po polsku

oznaczać

czasownik
 1. mark *****
  • oznaczać, znakować [przechodni]
   She marked her bike with a sticker. (Oznaczyła swój rower naklejką.)
   They marked the trees that need to be cut down. (Oni oznaczyli drzewa, które muszą być ścięte.)
 2. indicate ****
  • wskazywać na, oznaczać, znamionować, być znakiem czegoś (pokazać, że coś jest prawdopodobne) [przechodni]
   Your red cheeks indicate abashment. (Twoje czerwone policzki znamionują zakłopotanie.)
   A red sky in the morning indicates windy weather. (Czerwone niebo rankiem znamionuje wietrzną pogodę.)
   His gestures indicated that he was nervous. (Jego gesty wskazywały na to, że był zdenerwowany.)
   Her face indicated that she was mad. (Jej twarz wskazywała na to, że była zła.)
   link synonim: signify
 3. tell *****
 4. mean *****
  • znaczyć, oznaczać, wyrażać [przechodni]
   This word means entirely something else in her language. (To słówko oznacza zupełnie coś innego w jej języku.)
   This means we can't go. (To znaczy, że nie możemy pójść.)
   Following a diet means being careful about what you eat. (Przestrzeganie diety oznacza uważanie na to, co jesz.)
 5. imply **
 6. signify *
 7. translate **   [przechodni/nieprzechodni]
  What does that translate? (Co to oznacza?)
 8. designate *
  • oznaczać, wskazywać [przechodni]
   Parks are designated by green arrows on the map. (Parki są oznaczone na mapie zielonymi strzałkami.)
 9. denote
 10. tally *
  • oznaczać, nakładać etykiety
   His main responsibility was to tally the cargo. (Jego głównym zadaniem było oznaczanie towaru.)
 11. assay
 12. presignify
 13. predesignate

powered by  eTutor logo