Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"badać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "badać" po polsku

badać

obrazek do "examine" po polsku examine | meaning of examine in Longman Dictionary of Contemporary ...
czasownik
 1. research , *****
 2. test *****
  • badać (np. krew) [przechodni]
   If you're not feeling well you should test your blood. (Jeśli nie czujesz się najlepiej, powinieneś zbadać sobie krew.)
   My doctor advised me to have my urine tested. (Mój lekarz zalecił mi zbadanie moczu.)
  • badać (np. wodę pod kątem czystości) [przechodni]
   We should test this water before we let people drink it. (Powinniśmy zbadać tę wodę, zanim pozwolimy ludziom ją pić.)
   I tested my blood but everything was fine. (Zbadałam krew, ale wszystko było w porządku.)
 3. study *****
  • analizować, badać [przechodni]
   We have to study the life of wild animals in Africa. (Musimy zbadać życie dzikich zwierząt w Afryce.)
   We studied a newly discovered type of birds. (Badaliśmy nowo odkryty rodzaj ptaków.)
 4. explore ***
  • badać, eksplorować [przechodni]
   We might want to explore this area. (Możemy chcieć zbadać ten obszar.)
   Have you ever explored one of those villages? (Czy kiedykolwiek badałeś jedną z tamtych wiosek?)
 5. analyse British English , analyze American English ***
  • analizować, robić analizę, badać [przechodni]
   You need to analyse the topic first. (Musisz najpierw przeanalizować temat.)
   They are still analysing the data. (Oni wciąż analizują dane.)
   Let's analyze the sales figures for the last two months. (Przeanalizujmy wyniki sprzedaży z ostatnich dwóch miesięcy.)
 6. examine ****
  • badać, przebadać (np. w szpitalu) [przechodni]
   You need to be thoroughly examined. (Musisz być gruntownie przebadana.)
   Please take off your shirt, I need to examine you. (Proszę zdjąć koszulę, muszę pana zbadać.)
 7. investigate ***
  • badać, dociekać [przechodni]
   I want to investigate this case. (Ja chcę zbadać tę sprawę.)
   The best detective is investigating this murder. (Najlepszy detektyw bada to morderstwo.)
   We need to properly investigate all traces. (Powinniśmy odpowiednio zbadać wszystkie poszlaki.)
   link synonim: inquire
 8. prospect ***
  • przeszukiwać (teren), badać (teren)
   After 10 years of prospecting he still had no major success. (Po dziesięciu latach poszukiwań nadal nie znalazł niczego znaczącego.)
   He spent the next two years prospecting for gold in California. (Następne dwa lata spędził na poszukiwaniu złota w Kalifornii.)
 9. probe **
 10. inspect *
 11. scope **
  • przyglądać się, badać potocznie
   You stay in the car, while I go scope things out. (Zostań w samochodzie, a ja się rozejrzę.)
   Did you scope well? (Czy dobrze się przyjrzałeś?)
 12. search ****
  • badać, przebadać [przechodni]
   I've been searched by my cardiologist. (Zostałem przebadany przez mojego kardiologa.)
   My doctor searched me. (Mój lekarz mnie przebadał.)
 13. delve
  • zagłębiać (się w coś), dociekać, badać
   The book delves into political issues. (Książka zagłębia się w kwestie polityczne.)
 14. assay
 15. reconnoitre British English , reconnoiter American English
 16. boult , także: bolt **
 17. indagate
phrasal verb
 1. check out **
idiom
 1. poke and prod
phrasal verb
 1. go over something **
 2. follow something up , follow up something *
 3. see into something
 4. check something over
  • przebadać coś, badać coś (np. zdrowie, krew)
   After the second fainting, she decided to check her blood over. (Po drugim zemdleniu, postanowiła przebadać sobie krew.)
 5. enquire into something
czasownik
 1. inquire American English * , enquire British English
phrasal verb
 1. look into something **

powered by  eTutor logo