TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"examine" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "examine" po angielsku

examine ****

obrazek do "examine" po polsku examine | meaning of examine in Longman Dictionary of Contemporary ...
czasownik
 1. sprawdzać, przeprowadzać kontrolę, kontrolować [przechodni]
  Would you like to examine the data in detail before we proceed? (Czy chciałbyś szczegółowo sprawdzić dane zanim przejdziemy dalej?)
  We should examine the quality of their services. (Powinniśmy przeprowadzić kontrolę jakości ich usług.)
  link synonim: check
 2. oglądać dokładnie, przyglądać się dobrze [przechodni]
  He examined the engine and found the fault. (Obejrzał dokładnie silnik i znalazł usterkę.)
  The man examined the girl's body. (Mężczyzna dokładnie obejrzał ciało dziewczyny.)
 3. badać, przebadać (np. w szpitalu) [przechodni]
  You need to be thoroughly examined. (Musisz być gruntownie przebadana.)
  Please take off your shirt, I need to examine you. (Proszę zdjąć koszulę, muszę pana zbadać.)
 4. przeegzaminować (np. na uniwersytecie) [przechodni]
  I was examined by the meanest professor at our university. (Byłem przeegzaminowany przez najbardziej złośliwego profesora na naszym uniwersytecie.)
  This teacher doesn't like me; I don't want him to examine me. (Ten nauczyciel mnie nie lubi; nie chcę, żeby mnie egzaminował.)
 5. przesłuchiwać (np. świadka w sądzie) [przechodni]
  The witness was examined in the presence of prosecutor. (Świadek był przesłuchany w obecności prokuratora.)
  The judge examined the defendant and decided to arrest him. (Sędzia przesłuchał oskarżonego i zdecydował się go aresztować.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "examine"

przymiotnik
rzeczownik
czasownik
re-examine , także: reexamine = ponownie zbadać (sprawę) +4 znaczenia
inne
kolokacje

podobne do "examine" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "examine" po polsku

inne
zapnij sobie rozporek (skrót od "examine your zipper") = XYZ