BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"kontrolowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kontrolowanie" po polsku

kontrolowanie

rzeczownik
 1. examining
 2. controlling
 3. inspecting
 4. superintending
 5. reining
 6. restraining
The illusion of control
czasownik
 1. control *****
  • kontrolować, nadzorować, panować (nad czymś, nad kimś) [przechodni]
   The plant manager must control every step of the production process. (Menedżer fabryki musi kontrolować każdy etap przebiegu produkcji.)
   I can't control my own children. (Nie panuję nad własnymi dziećmi.)
   link synonim: check
 2. examine ****
 3. contain ****
  • kontrolować, powstrzymać, opanować (np. przed rozprzestrzenianiem się czegoś), hamować (rozprzestrzenianie się czegoś) [przechodni]
   We're preparing a campaign to contain the violence in our city. (Przygotowujemy kampanię, aby powstrzymać przemoc w naszym mieście.)
   We've contained the virus from spreading. (Powstrzymaliśmy wirus przed rozprzestrzenianiem się.)
   We should be able to contain them in this area. (Powinno nam się udać powstrzymać je w tej części.)
 4. master , ****
  • kontrolować, panować (nad sytuacją) [przechodni]
   How do you master such a situation? (Jak panujesz nad taką sytuacją?)
   He can master every situation - you should ask him for help. (On potrafi kontrolować każdą sytuację - powinieneś poprosić go o pomoc.)
 5. regulate **
 6. inspect *
 7. restrain *
 8. rein *
 9. superintend
 10. insee przestarzale
phrasal verb
 1. rein in , rein something in
idiom
 1. ride herd on
phrasal verb
 1. check on somebody *
 2. check back on somebody
idiom
 1. pull somebody's strings
idiom
 1. keep one's head right
 2. curb one's temper
 1. control oneself

powered by  eTutor logo