BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"kontrola" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kontrola" po polsku

kontrola

rzeczownik
 1. power , *****
  • władza, kontrola [UNCOUNTABLE]
   I'd like to help you, but I don't have the power to intervene. (Chciałbym ci pomóc, ale nie mam władzy, aby się w to mieszać.)
   It's not in your power to cancel the game. (Nie masz władzy, aby odwołać grę.)
   How long has this party been in power? (Jak długo ta partia jest u władzy?)
 2. hand *****
  • kontrola, panowanie [UNCOUNTABLE]
   The police have the situation in hand. (Policja ma sytuację pod kontrolą.)
   Things got out of hand. (Rzeczy wyrwały się spod kontroli.)
   It seems like she has everything in hand. (Wydaje się, że ona panuje nad wszystkim.)
 3. control *****
  • kontrola, nadzór [UNCOUNTABLE]
   You need to take control of your life. (Musisz przejąć kontrolę nad swoim życiem.)
   He likes to have control over the situation. (On lubi mieć kontrolę nad sytuacją.)
  • panowanie, kontrola [UNCOUNTABLE]
   The government had no control over that area. (Rząd nie miał żadnej kontroli nad tamtym obszarem.)
   He suddenly lost the control of his car. (On nagle stracił panowanie nad swoim samochodem.)
 4. check *****
  • sprawdzenie, kontrola [COUNTABLE]
   How did your car check go? (Jak poszła kontrola twojego samochodu?)
   Products have passed the quality check. (Produkty przeszły kontrolę jakości.)
 5. inspection **
 6. supervision *
  • kontrola, nadzór (nad czymś), doglądanie (czegoś) [UNCOUNTABLE]
   A European and global system for supervision represents further important steps. (Kolejne istotne kroki to europejski i globalny system nadzoru.)
   Building and government supervision in that area need to be discussed. (Polityka budowlana i nadzór rządu w tym rejonie wymagają przedyskutowania.)
 7. hold , *****
  • kontrola, władza [SINGULAR]
   They have a hold on the market. (Oni mają kontrolę na rynkiem.)
   He likes to overuse his hold. (On lubi nadużywać swojej władzy.)
 8. grip **   [SINGULAR]
  Have you got a grip over the situation? (Czy masz kontrolę nad sytuacją?)
 9. verification
  • kontrola, sprawdzanie
   The verification of this facility went without any complications. (Kontrola tej placówki przeszła bez żadnych komplikacji.)
   We have discovered a couple of errors during verification. (Znaleźliśmy kilka błędów w czasie kontroli.)
 10. follow-up *  
  This facility is due for a follow-up. (Najwyższy czas na kontrolę w tej placówce.)
 11. audit **
  • audyt, kontrola formal [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The audit shows that there are significant differences between the commission paid for bank cards. (Audyt pokazuje, że istnieją znaczące różnice pomiędzy prowizjami płaconymi za karty bankowe.)
 12. checking
 13. auditing  
 14. sway **
 15. inspection team
 16. cross-check
 17. controlment   old use

Powiązane zwroty — "kontrola"

czasownik
idiom
przymiotnik
ostry (np. kontrola, dyscyplina) = tight
kontrolowany = controlled +1 znaczenie
kontrolny = test +1 znaczenie
rzeczownik
phrasal verb
suffiks
inne

"kontrola" — Słownik kolokacji angielskich

inspection team kolokacja
 1. inspection rzeczownik + team rzeczownik = kontrola, wizytacja
  Bardzo silna kolokacja

  The supposed inspection team was moving about in groups of three.

powered by  eTutor logo