TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"kontrolować się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kontrolować się" po polsku

kontrolować się

idiom
 1. keep one's head right
  • kontrolować się, zachowywać się spokojnie, panować nad sobą
   I know that you're worried, but you have to keep your head right. (Wiem, że się martwisz, ale musisz panować nad sobą.)
   Keep your head right, don't show them that you're scared. (Zachowuj się spokojnie, nie pokazuj im, że się boisz.)
 2. curb one's temper
 1. control oneself
The illusion of control
czasownik
 1. control *****
  • kontrolować, nadzorować, panować (nad czymś, nad kimś) [przechodni]
   The plant manager must control every step of the production process. (Menedżer fabryki musi kontrolować każdy etap przebiegu produkcji.)
   I can't control my own children. (Nie panuję nad własnymi dziećmi.)
   link synonim: check
 2. examine ****
 3. contain ****
  • kontrolować, powstrzymać, opanować (np. przed rozprzestrzenianiem się czegoś), hamować (rozprzestrzenianie się czegoś) [przechodni]
   We're preparing a campaign to contain the violence in our city. (Przygotowujemy kampanię, aby powstrzymać przemoc w naszym mieście.)
   We've contained the virus from spreading. (Powstrzymaliśmy wirus przed rozprzestrzenianiem się.)
   We should be able to contain them in this area. (Powinno nam się udać powstrzymać je w tej części.)
 4. master , ****
  • kontrolować, panować (nad sytuacją) [przechodni]
   How do you master such a situation? (Jak panujesz nad taką sytuacją?)
   He can master every situation - you should ask him for help. (On potrafi kontrolować każdą sytuację - powinieneś poprosić go o pomoc.)
 5. regulate **
 6. inspect *
 7. restrain *
 8. rein *
 9. superintend
 10. insee przestarzale
phrasal verb
 1. rein in , rein something in
idiom
 1. ride herd on
phrasal verb
 1. check on somebody *
 2. check back on somebody
idiom
 1. pull somebody's strings

Powiązane zwroty — "kontrolować się"

rzeczownik
kontrola = power +16 znaczeń
kontroler = inspector , INSP (skrót) +3 znaczenia
kontrolowanie = examining +5 znaczeń
kontrolka = indicator light +2 znaczenia
czasownik
przymiotnik
kontrolny = test +1 znaczenie