KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"contain" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "contain" po angielsku

contain ****

czasownik
 1. zawierać (mieścić w sobie, składać się z) [przechodni]
  The box contained some old clothes. (Pudełko zawierało trochę starych ubrań.)
  Does it contain proteins? (Czy to zawiera białka?)
  Did it contain any information that you didn't tell me? (Czy to zawierało jakieś informacje, o których mi nie powiedziałeś?)
  link synonim: inhold
 2. kontrolować, powstrzymać, opanować (np. przed rozprzestrzenianiem się czegoś), hamować (rozprzestrzenianie się czegoś) [przechodni]
  We're preparing a campaign to contain the violence in our city. (Przygotowujemy kampanię, aby powstrzymać przemoc w naszym mieście.)
  We've contained the virus from spreading. (Powstrzymaliśmy wirus przed rozprzestrzenianiem się.)
  We should be able to contain them in this area. (Powinno nam się udać powstrzymać je w tej części.)
 3. kontenerować, opanować, pomieścić (emocje) [przechodni]
  Contain your emotions, Jane. (Powstrzymaj swoje emocje, Jane.)
  I couldn't contain my happiness. (Nie mogłem pomieścić swojej radości.)
  link synonim: check

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. opanować się, panować nad sobą, nie okazywać emocji
  The kids were so excited they could hardly contain themselves. (Dzieci były tak podekscytowane, że ledwo mogły panować nad sobą.)
  When he heard the news, he just couldn't contain himself. (Gdy usłyszał wiadomości, po prostu nie mógł się opanować.)

powered by  eTutor logo