ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"contain" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "contain" po angielsku

contain ****

czasownik
 1. zawierać (mieścić w sobie, składać się z) [TRANSITIVE]
  The box contained some old clothes. (Pudełko zawierało trochę starych ubrań.)
  Does it contain proteins? (Czy to zawiera białka?)
  Did it contain any information that you didn't tell me? (Czy to zawierało jakieś informacje, o których mi nie powiedziałeś?)
  link synonim: inhold
 2. kontrolować, powstrzymać, opanować (np. przed rozprzestrzenianiem się czegoś) [TRANSITIVE]
  We're preparing a campaign to contain the violence in our city. (Przygotowujemy kampanię, aby powstrzymać przemoc w naszym mieście.)
  We've contained the virus from spreading. (Powstrzymaliśmy wirus przed rozprzestrzenianiem się.)
  We should be able to contain them in this area. (Powinno nam się udać powstrzymać je w tej części.)
 3. opanować, pomieścić (emocje) [TRANSITIVE]
  Contain your emotions, Jane. (Powstrzymaj swoje emocje, Jane.)
  I couldn't contain my happiness. (Nie mogłem pomieścić swojej radości.)
  link synonim: check

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. opanować się

powered by  eTutor logo